Tường hoa 05

Các loại cây được dùng trong tường cây xanh số 10

  • Trầu Bà Việt Nam
  • Trầu Bà lá xẻ
  • Đậu biếc
  • Dương xỉ
  • Cúc tần
0903 056 499
challenges-icon chat-active-icon