Chính sách

Hera House cung cấp dịch vụ bảo hành tiều cảnh và cây cảnh như sau

  • Đối với cây cảnh: bảo hành 30 ngày 1 đổi 1
  • Đối với thiết bị điện dùng trong tiểu cảnh: bảo hành 06 tháng, 30 ngày đầu 1 đổi 1
  • Đối với phần xây dựng, vật tư thô: không bảo hành

Các vấn đề về bảo trì sản phẩm xin liên hệ 0903056499 để được hỗ trợ